ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR

wpis w: Faktury | 0

W 2014 r. zmienia się zasada, zgodnie z którą przy większości transakcji rozpoznawano podatek VAT w dacie wystawienia faktury, przy czym nie później niż 7 dni od dnia wydania towarów lub wykonania usługi. Od 2014 r. data wystawienia faktury VAT … Continued

ZASADY KORYGOWANIA FAKTUR

wpis w: Faktury | 0

Decydującym będzie zawsze data wykonania czynności opodatkowanej (wykonania usługi, wydania towaru). Wyjątkowo, w przypadku, gdy podatnik otrzyma zapłatę lub jej część przed dniem wydania towaru lub wykonania usługi ta data będzie datą powstania obowiązku podatkowego – od takiej zaliczki (zadatku, … Continued

TREŚĆ FAKTURY VAT

wpis w: Faktury | 0

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej … Continued

REFAKTURA, POJĘCIE, STOSOWANIE

wpis w: Faktury | 0

Przepisy ustawy o VAT do 1 stycznia 2011 r. nie obejmowały swoim zakresem pojęcia refaktury. Praktycy pojęciem tym określają fakturę, którą osoba zbywająca towar lub świadcząca usługę dokumentuje transakcję przeniesienia kosztu pobocznego w całości na nabywcę własnego towaru lub usługi, … Continued

Uwaga! Najem rozliczany ryczałtem a refakturowane przychody z najmu

wpis w: Faktury | 0

Jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu najemca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za media na podstawie wystawianych przez wynajmującego refaktur, należności te nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z … Continued

Usługa podstawowa i pomocnicza

wpis w: Usługa | 0

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej (ETS z dnia 25 lutego 1999 r., spr. C-349/96). Jeżeli celem … Continued